Rydell, And.

Ort: Göteborg

Handelsmannen And. Rydell fick den 30 augusti 1768 hallrättens tillståndsbevis att tillverka snus- och kardustobak i Göteborg. Några tillverkningsuppgifter har aldrig påträffats.