Rolof, Petter C.

Ort: Göteborg

Handelsmannen Petter Conrad Rolof drev med tillstånd av hallrätten av den 20 april 1792 ett mindre snusmaleri. Den obetydliga rörelsen upphörde 1794.