Revera, Nicolaus

Ort: Göteborg

Nippperhandlaren och sedermera tvål- och parfymfabrikanten Nicolaus Revera drev med hallrättens tillstånd av den 28 februari 1812 en mindre snustillverkning i Göteborg.
Efter hans död år 1834 övertog änkan Sofia Gregori rörelsen. Den obetydliga rörelsen nedlades vid hennes död 1836.