Rettig, S.C. snus- och kardusfabrik

Ort: Karlskrona

Efter att ha arbetat som tobaksmästare hos Carlscrona Tobaks – Fabrique i 32 år startade Stephanus Cyrillus Rettig egen verksamhet.

Företaget var beläget i hans ägandes fastighet i Andra kvarteret Dahlberg nr 71 vid Lilla Mölle backen. Fastigheten hade han inköpt av jungfru Johanna Wiggman. Huset hade ursprungligen en våning men påbyggdes under Rettigs tid till två våningar. Han kom att driva verksamheten i två eftersom han avled den 6/6 1828 av ålderdomssvaghet i en ålder av 79 år. Han begravdes på kyrkogården i Karlskrona tyska församling.

Änkan i andra giftet, Elisabeth Lychov (1769 – 1851)  övertog fabrikationen som dock snart inskränktes till endast en arbetare. Verksamheten nedlades 1831.

 

Personkoppling:

Rettig, Stephanus Cyrillus

 

S.C. Rettigs fastighet på Lilla Möllebacken (nuv. Västra Vittusgatan 9)

 

 

Källor:

P.C. Rettig & Co  1845 – 1915            Eric Bahne  1945