Månsson, Johan

Ort: Karlskrona

 

Johan Månsson erhöll den 9 juni 1687 resolution på att driva tobaksspinneri. Den 21 maj 1707 övertogs privilegiet av rådmannen Jeuns du Rees (d. 1737) och Johan Månssons svåger, rådmannen Kristoffer Braad (1668 – 1720). Kristoffer Braads änka, Wendela Calwagen (f. 1688 i Karlshamn, d.  1753 i Norrköping) gifte sig sedermera med tobaksfabrikören Carsper H. Rode i Norrköping.

Kristoffer Braad och Wendela Calwagens dotter, Wendela Braad, gifte sig med tobaksfabrikören Wilhelm Moolenaer (f. 1710 i Holland, d. 1774 i Norrköping).

Efter Jeuns du Rees död övertog Kristoffer Braad ensam verksamheten. Manufakturen övertogs enligt transportprivilegium den 30/4 1731 av Jeuns du Rees  svärson Johan Önert Grahn (1698 – 1762) och Magnus Krook.

Johan Önert Grahn var en av Karlskronas största köpmän och redare men förlorade i början av 1750-talet sina företag på närmare 440 000 daler silvermynt. Den 5/2 1753 övertog Magnus Krook ensamt företaget. Han överlät omgående företaget på sin son, Jonas Krook (1731 – 1793). Jonas Krook var borgare, kommerseråd och handlanden. Han hade skjutit till pengar till tobaksspinneriets drift.  Den 5/6 1753 stadfästes överlåtelsen.

Enligt privilegium från den 7/2 1765 överläts företaget på Christian Adam Ruth som snart lade ned verksamheten.