Rettig, Stephanus Cyrillus

Tobaksmästaren Stephanus Cyrillus Rettig föddes i Hamburg den 2/12 1750. Han arbetade inom tobaksindustrin i  Altona 1775 – 1781 och från 1781 i Hamburg. År 1787 kallades han av ett konsortium i Ringkjöbing på västra Jylland (Danmark). Konsortiet hade fått tillstånd att där anlägga en tobaksfabrik och man sökte en tobaksmästare med god renomé.

Han trivdes dock inte där utan flyttade med familj vidare 1791 till Blekinge för att slå sig ner i Karlskrona där de tillfälligtvis fick bo i Per Olof Nyströms gård vid Allamedan.

 

Han var gift med:
1/ Catharina Charlotta Hedvig Pills (f. 1753 i Elsdorf (Hannover), död 28/8 1823 i Karlskrona i ålderdomssvaghet)
2/ Elisabeth Lychow (1769-1851)

Han hade med Catharina barnen:
(3 pojkar, 5 flickor)
6 st av barnen kom att arbeta inom tobakshanteringen.

Sophia Dorothea Catarina Susanna, född 1777 i Altona
Anna Sophia Johanna, född 1779 i Altona
Berndt Hinrich, född 1782 i Hamburg, d. 1819 i Karlshamn
Anna Catharina Rebecka, född 1786 i Hamburg
Pehr Christian, född 1788 i Ringkjöbing
Jacob, född 1790 i Ringkjöbing

 

Han avled 6 juni 1828 av ålderdomssvaghet och begravdes på i kyrkogården i Karlskrona Tyska församling.

 

Fabrikskopplingar
Carlscrona Tobaks & Fabrique

 

Källor:

P.C. Rettig & Co. 1845 – 1945         Eric Bahne      Åbo 1945