Rettig, Jacob, & Co. (Karlskrona)

Ort: Karlskrona

Jacob Rettig föddes 1790 i den danska staden Ringkjöbing som son till tobaksfabrikören Stephanus Cyrillus Rettig.
Han lärde sig tobakshanteringen under sin fars ledning vid ”de äldre fabrikerna”.
Han förestod under två år tobaksfabrikören Sven Lundberg j:r fabrik i Karlshamn där ”var han sinnad att i Karlskrona sig nedsätta”. Han anhöll om tillstånd att driva tobaksfabrik och privilegium utfärdades den 10 april 1810. Företaget fick namnet Jacob Rettig & Co. Troligtvis var fadern, S. C. Rettig, huvudägare i verksamheten som låg vid Sparrens gränd. Fastigheten hade inköpts av S.C. Rettig i den omyndige Jacob Rettigs namn. Delägare i verksamheten var handlanden Carl Georg Hubendieck (1767 – 1852) som till en början förestod rörelsen. Carl Georg Hubendieck var född den 28/2 1767 i Ratzeburg och gift med Chritina Brock (f. 1788 i Skåne). Hubendieck avled den 12/5 1852.

Jacob Rettig avled hastigt vid 31 års ålder den 3/1 1822 av slaganfall (stroke). Han efterlämnade hustru och fem barn i låg ålder. Han beskrevs som en person med stor bekantskapskrets och varmt religiös.

Änkan, Martha Maria Mollenberg ( i kyrkböckerna även Måhlenberg, f. 1791 i Karlskrona, d. 1847) drev för sterbhusets räkning rörelsen undersamma firmanamn. Änkan gifte om sig 1833 med bagaremästaren Jonas Petter Lindell. Senare övertogs företaget av Jacob och Marthas dotter Elise Charlotta (1820 – 1876 ?). Elise ingick den 11/11 1838 äktenskap med tobakfabrikören Jonas Pettersson (f. 1803, d 1876). Redan den 3/4 1838 hade han erhållit tillstånd att driva verksamheten i sitt namn. Efter Jacob Rettigs död 1822 hade tillverkningen successivt minskat för att upphöra helt 1840.

 

 

 

 

 

Personkoppling
Jacob Rettig