Rettig, A.C.,(Karlskrona)

Ort: Karlskrona

Anna Catharina Rettig, f. 1779, var änka efter fabriksmästaren hos Santesson och Bodell, Berndt Hinrich Rettig, son till Stephanus Rettig.
Då maken Berndt avlidit 1819 anhöll Anna Catharina att få upptaga det privilegium på tillverkning av snus och karduser som maken beviljats 1813 av hallrätten i Göteborg.

I sin ansökan uppgav hon ”att hon icke mäktat på en så dyr ort som Göteborg fortsätta berörda hantering”. Hon avsåg att förlägga tillverkningen till Karlskrona.
Ansökan beviljades den 17 juli 1820.

Anna Catharina Rettig avled av bröstkvav 1828. Den 26 januari 1830 övertogs privilegiet av svärsonen och handlanden Carl Christian Håkansson i Ronneby (f. 1798).
Han var gift sedan 1829 med Hedvig Charlotta Rettig (1807-1895)dotter till Anna Catharina Rettig.
Tillverkning förlades till Ronneby.
(Se vidare Håkansson, Ronneby)

Personkoppling
Anna Catharina Rettig