Rettig, B.H., Göteborg

Ort: Göteborg

Stephanus Cyrillus Rettigs son, Berndt Hinrich ( f. 1782 i Altona,d. 1819 i Karlshamn), var tobaksmästare i Göteborg. Han ansökte och erhöll hallrättens tillstånd, 2 september 1813, att tillverka snus och karduser i Göteborg.

Han förefaller inte ha utnyttjat privilegiet utan arbetade som mästare hos Santesson och Bodell i Karlshamn. Hans änka, Anna Catharina Hedenskog ( f. 1779, d. 1828 av bröstkvav i Karlskrona.), erhöll rätten att flytta privilegiet till Karlskrona 1820.

Berndt och Anna Catharina gifte sig i Asarums socken 1806.

Personkoppling
Berndt Hinrich Rettig