Prytz & Wiencken, Göteborg

Ort: Göteborg

Handelsbokhållaren August Prytz (1817-1844)var tidigare under fem års tid anställd hos firman Ungewitter & Co i Göteborg. Efter det var han en period i Tyskland för att studera tobakshandel och tobakstillverkning. Den 6 december 1841 erhöll han privilegium att tillverka tobak under firma August Prytz. Företaget anger 1838 som etableringsår. Efter Augusts död 1844 övergick firman den 27 juni 1844 till brodern Adolf (1813-1870).
Adolf upptog den 17 december 1847, efter tillstånd av magistraten, Joh. C. Wiencken (f. 1812 i Tyskland) som bolagsman. Firmanamnet ändrades då till Prytz & Wiencken.
Adolfs son, Carl Axel Prytz (f. 1842, d. 31/12 1875) övertog faderns andel efter dennes död 1870. Carl Axel dog dock redan 1875 varför hans andel övertogs av brodern Gustaf Rudolf ( 1849-1913).
Företaget hade sin verksamhet vid Västra Hamngatan 8 där fabriken låg i gårdsbyggnaden.

1860 hade företaget 158 anställda.
Företaget deltog med monter 2079 i Allmänna Industri-utställningen i Stockholm 1866.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 2 januari 1884

 

Åren 1887-1889 låg tillverkning i det gamla sockerbruket i Vadstena och August Wallin var då disponent (se vidare Vadstena).

Företaget gjorde konkurs men ombildades till aktiebolag den 24 april 1890.
Aktiekapitalet var 120 000 kronor och höjdes 1895 till 210 000 kronor.
Styrelsen bestod av Peter Fitger (f. 21/3 1853 i Aldenburg, Tyskland, d. 6/10 1927) som var verkställande direktör 1890-1912. Vidare ingick Charles Bergström och Johan Henrik Wiencken.
Tillverkningen återflyttades till Göteborg och förlades till Tredje Långgatan 38-40.

Den 13 december 1893 avgick Charles Bergström och ersattes av Bernt Hedgren. 1901 inträdde Jens Gottlob Wibye Ellerhusen i styrlsen. 1908 lämnade både Ellerhusen och Johan Henrik Wiencken företaget. Samma år inträdde grosshandlaren Sven Waller i styrelsen.

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i AB Förenade Svenska Tobaksfabriker.

Ur produktionen fanns cigarrerna El Principal, Tosca S:t Felix Brasil, röktobaken Billigt och Godt, Protektionisten och Frihandlaren samt snuset Extra Snus.

 

Produkter:

Brunt Snus No 1

Frihandlaren

 

Prytz & Wienckens fastighet vid Västra Hamngatan 8. Fabriken låg i gårdshuset.