Raab, A.J.

Ort: Locknevi, Kalmar län

Godsägaren, friherren kammarherren baron Carl Adam Jacob Raab (född i Mönsterås 1815, d.1902) anlade 1848 ett snusmaleri i en kvarn vid Tovehults ström. Den ringa rörelsen nedlades redan 1849.

Carl Raab var gift med Marie Louise Key född 1823 i Västra Ed i Kalmar län.

I familjen ingick 1890:

Carl Axel Ossian, f. 1855 son och sedemera kammarjunkare.

Otto Gustaf Raab, född 1861 i Vikingstad, brorson och lantmäterielev

Gustava Maria Raab, f. 1826 i Agunnaryd, syskonbarn

Rosalie Julia Aurora, f. 1839 i Kalmar, syskonbarn

Emma Elenora Blomgren, f.1849 i Västrum, Kalmar län, dövstum piga.

Emilia Amalia Gran, f. 1866 i Misterhult, piga

Dorotea Emilia Carlsdotter, f. 1867 i Misterhult, piga och hennes oäkta son Carl Efraim, f. 1890.

David Leonard Johansson, f. 1874 i , Jönköpings län, Betjent

Augusta Berg, f. 1846 i Väse, Värmland, Hushållerska