Andersson, A.P.

Ort: Linköping

A.P. Andersson drev en cigarrtillverkning i obetydlig skala under 1873.