Asklunds, Jon Tobaksfabrik

Ort: Linköping

Kammarjunkaren Christian Fredrik von Nackrey (f.1806) begärde ”sedan han här i staden ävensom i kringliggande orter blivit uppmuntrad med ganska smickrande förtroende uti sin etablerade snus- och tobakshandel” om tillstånd att driva snus- och tobaksfabrik. Privilegium beviljades den 29 januari 1846. Rörelsen drevs vid Magasinstorget.

År 1859 värderades tobaksfabriken till 19.500 rdr rmt. Till kompanjon under firma C.F. von Nackrey & Co. upptog han handlanden Jon Fredrik Asklund (1814-1884). Då Nackrey avled övertog Jon Asklund år 1860 ensam fabriken. Nytt namn blev Jon Asklunds tobaksfabrik. Efter Jon Asklunds död 1884 övertogs rörelsen av sonen Ernst Asklund (1846-1907).

Bolagsordningen för företaget antogs den 2 februari 1903.
§ 3 ”Bolagets aktiekapital skall utgöra minst trehundratusen (300,000) kronor och högst sexhundrafemtiotusen (660,000) kronor, fördelat å aktier, hvarje å ett tusen (1,000) kronor, alla med samma rätt.”

Aktiekapitalet utgjordes av 301.000 kronor. Firman övertog lager, inventarier och utestående fordringar jämte fabrikör Asklunds fasta egendomar i kvarteret Tannefors n;ris 27 c, d,e.
Styrelsen bestod av direktör Ernst Asklund och kassör Carl Fredrik Berg, båda från Linköping och handelsagenten Carl Jönsson i Skövde.

Då Ernst Asklund avled 1907 och i februari 1908 utsågs löjtnanterna Erik Folke Axelsson Sjögren (f. 1876) gift med Asklunds dotter Elin Torgerd och James Henrik August Kristoffer Malling, båda från Stockholm Firmatecknare var kassören Berg.
Redan den 16 mars 1908 beslöts att bolaget skulle upplösas.
Snuskvarnen låg ett hus som tidigare tillhört Tannefors pappersbruk, Jöns Balcks valsverk från 1700-talet. Byggnaden brann ned 1940. Firmans försäljningschef, Oscar Almborg, övertog de gamla fabriksrecepten. Han startade tobaksfabriken Industria i Norrköping (Se vidare denna fabrik)

Produkter

Extra Sweetscent (Asklund)
Grofskuren Virginia

Guld
Östgötha Wapen

 

Personkoppling
Oscar Almborg
Jon Asklund
Ernst Asklund
Carl Th. Bergström

 

 

 

Asklunds fabrik i Linköping