Åkerman, C.J.

Ort: Lindesberg

Den 18 augusti 1816 fick kommissionslantmätaren C.J. Åkerman privilegium att driva tobaksspinneri.
1831 upphörde verksamheten då Åkerman förflyttades till Stockholm. Han avled där 1836.