Printz, Catharina J.

Ort: Marstrand

Catharina Johanna Printz (1691-1743). var änka efter rådmannen Torkel Arfedsson (1681-1737). Hon erhöll den 26 juli 1740 tillstånd att driva tobaksspinneri i Marstrand.
Efter hennes död hade magistraten
”med vederbörande kuratorers samtycke funnit nådigt att samla betalning åt sterbhusets kreditorer”.

På offentlig auktion inropades en del av tobakslagret jämte redskapen av rådmannen Christian Bundsen (1696-1764), med villkor att han skulle få övertaga privilegiet. Kommerskollegium gav sitt bifall härtill den 13 maj 1743.

Den 3 april 1747 fick tullförvaltaren Lars Kamp (1700-1772) resolution att övertaga manufakturen, och den 24 oktober 1764 beviljades han tillstånd att förlägga företaget till Strömstad.

Lars Kamp återvände efter några år till Marstrand och han erhöll den 27 november 1767 tillstånd att i staden tillverka snus och karduser. Denna fabrikation tycks pågått till hans död 1772.