Petersson, Jacob

Ort: Marstrand

Viktualiehandlaren Jacob Petersson erhöll den 18 november 1807 privilegium att driva tobaksfabrik i Marstrand.
På grund av ”bristande förlagsstyrka” var han nödsakad att 1811 avsäga sig rättigheterna.