Brask, Samuel

Ort: Marstrand

Handlanden Samuel Brask beviljades den 20 januari 1799 tillstånd att övertaga fabriksbokhållaren Carl Johan Fribergs fabrik i Stockholm.
Han ålades att driva rörelsen ”med någon tillärd person”. Någon tillverkning synes aldrig kommit till stånd