Björnström, Håkan

Ort: Marstrand

Viktualiehandlaren Håkan Björnström erhöll en 13 augusti 1792 privilegium på ”tobakskarveri och snusmaleriinrättning”.

Marstrand var vid denna tid ”porto franco inrättning”, d.v.s. frihamn. Denna. Sveriges första i sitt slag, inrättades av Gustaf III genom en kunglig förordning av år 1775, som gav staden fullständig närings- och religionsfrihet samt beviljade fristad för ”alle, både främmande och inländske, vilka för gäld eller sådana förbrytelser, som icke gå å ära och liv”. Den egendomliga förordningen upphävdes först 1794, då den var mera till skada än gagn för landet, i det att den bland annat gjorde staden till huvudplats för smuggeltrafiken på västkusten.

Efter förordningens upphävande erhöll Björnström den 8 juni 1794 förnyelse av privilegiet mot det att han ”behörigen stämplade tillverkningen”. Rörelsen, som var förlagd i hans hus n:r 69, upphörde 1803. År 1805 erhöll Björnström burskap som handlande i Göteborg.