Berg, Anders (Marstrand)

Ort: Marstrand

Hökaren Anders Berg drev mellan 1797-1799 efter att fått tillstånd av magistraten en snustillverkning av ringa omfattning. Vid flyttning till Göteborg år 1800 fick han tillstånd att mala snus därstädes