Reis, Andreas von

Ort: Marstrand

Förutvarande tobaksfabriksmästaren i Borås Andreas von Reis bosatte sig 1787 i Marstrand, där han under skydd av stadens fristadsprivilegier slog sig på tobakstillverkning, sillsaltning, trankokning och korn- och spannmålshandel.

I en av magistraten 1807 utfärdad förteckning över judar i staden uppgives, att Andreas von Reis jämte sina tre söner voro de enda judarna. Magistraten vitsordade, att Andreas von Reis förhållit sig ”stilla, ärligt och beskedligt” samt att de trenne sönerna uppfört sig ”anständigt och oförviteligt”.
Tobakstillverkningen upphörde kring 1807.