Präste=Ståndet

Tillverkare: Melin, Olof & Associés

 

Tobakskarduser från Olof Melin.

Bild från Göteborgs museum