Melin, Olof & Associés

Ort: Göteborg

Olof Melin (1763 – 1834) hade 1816 övertagit Fredrik Åkermans tobaksfabrik tillsammans med brodern Paul Richard, G. Borlind och N.A. Synnerberg. Först drevs den under firma Paul Melin & Co men övertogs den 27/1 1819 helt av grosshandlaren Olof Melin i vars fastighet verksamheten bedrevs vid Kungsgatan 42/Korsgatan 18. Fastigheten byggd 1804 för Olof Melins räkning.

Olof Melin erlade 1 500 rdr bco för köpet. Företaget lades ned 1820

Bland produkterna fanns kardustobakerna Fin Kardus, Präste=ståndet, Borgerskap och Bonde=ståndet

Produkter:

Präste=Ståndet