Gubbero

Tillverkare:  Gradman, J.A.

Kardustobak från Gradman

 

Bild från Göteborgs museum