Pihl, Isac

Ort: Göteborg

Tobaksspinnargesällen Isac Phil fick den 30 augusti 1768 hallrättens tillstånd att tillverka snus och karduser i Göteborg.. Någon uppgift om tillverkning har inte påträffats.