Pettersson, Sven

Ort: Göteborg

Hökaren Sven Pettersson erhöll den 23 augusti 1798 hallrättens tillstånd att tillverka snus och karduser i Göteborg. Någon tillverkningsuppgift har inte påträffats.