Månson, Johan Cigarrfabrik

Ort: Norrköping

Johan Robert Månson (f. 8/6 1878, d. 18/9 1936) drev från 1909 grosshandlarrörelse i tobaksvaror. Den 1 januari 1911 anlade han en cigarrtillverkning i Norrköping. Den 28 juli 1914 överläts rörelsen till Aktiebolaget Johan Robert Månsons Cigarrfabrik (kapital 25 000 kr) under styrelse av Axel Oscar Isacson (1880-1920), köpmannen Gusatf Amiel Danielsson (31/5 1880, d. 17/6 1949) och verkmästaren Axel Fredrik Andersson med fabrikören Johan Robert Månson och cigarrhandlaren Karl Henning Karlsson till suppleanter. Rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Bland de mera kända cigarrmärkena var Jeno och Nobel.

Produkter:

Havanna Cigarillos Non plus ultra