Lundvall, Nils

Ort: Göteborg

Handlanden Nils Lundvall som tidigare drivit stärkelse- och puderfabrik drev med hallrättens tillstånd av den 30 augusti 1768 en mindre snustillverkning i Göteborg. Den obetydliga rörelsen upphörde efter ett år.