Planck, H.T. och Schönfeldt, C.

Ort: Göteborg

 

Handelsmännen Hindrich Törner Planck (f. 1738 i Karlskrona-20/9 1814 i Göteborg) och Christian Schönfeldt (f. 1714) erhöll den 14 september  1773 hallrättens tillstånd att tillverka snus och kardustobak.  Rörelsen var av obetydlig omfattning och nedlades 1792.

Planck och Schönfeldt ägde 1782 fyra fartyg som under året skeppade 192 laster.

 

Henrik Törner Planck var gift med Magdalena  Catharina Deber.