Pettersson, Carl (Eksjö)

Ort: Eksjö

Enligt Lars Å Hagbergs uppgifter i boken Eksjö  1800-tal omtalas år 1847 en cigarrfabrikör vid namn Carl Pe(t)tersson. Källan är Eksjö Rådsturätts protokoll 10/6 1807. Något närmare har jag ej funnit om honom och skillnaden i årtal gör uppgiften oklar.

 

Källor:

Eksjö 1800-tal   Lars Å Hagberg   1988