Stånga cigarrfabrik

Ort: Stånga

 

Stånga cigarrfabrik drevs av Frans G W Petersohn i Gumbalde, R 1:41.

 

Frans Peterson föddes den 9/10 1842 i Marstrand (inom Karlstens slottsförsamling).  Han var son till sergeant Frans Edvard August Petersohn (f. 1814) och Sophia Wilhelmina Sääf (f. 1818).

Han inflyttade från Göteborg till Österlings nr 23 i Stånga i november 1861.
I mars 1864 flyttar han till Göteborg och utvandrar till Amerika. Han återkommer till Österlings i juni 1878 och står då som biträde i husförhörslängden.

Han gifter sig den 28/4 1882 med Hilda, f. Pettersson, f. 1/3 1854 i Fridlevstad i Blekinge. Hilda arbetade på samma gård i Österlings som Frans.

Vigseln skedde i hemmet och förrättades av N.G. Andersson.
Flera personer som bor i Österlings har anknytning till Fridlevstad.

De flyttar den 13/11 1882 till Gumbalde. De flyttar in i sockenskräddaren Elias Malmströms fastighet. Från 1890 titulerar Frans sig som cigarrfabrikör. 1888 har han låtit uppföra en ladugård på sin tomt och det var möjligen där torkning av tobaksblad och cigarrproduktion ägde rum. Det finns inga uppgifter om att han hade kreatur.

Tobaken som användes kom från återuppodling vid Smörslätt där det tidigare odlats tobak och anlagts en cigarr fabrik (se Duse, Hemse)

Oklart hur länge verksamheten bedrevs. År 1915 monopoliserades tobakshanteringen i Sverige och då inlöstes befintliga verksamheter av staten.

 

Frans och Hilda fick barnen:

John Axel Theodor, f. 27/7 1882 i Österlings. Flyttar till Othem

Carl Gustaf, f. 27/4 1884 i Stånga,  flyttar till Hemse, därefter Visby, d. 18/7 1912 på Visby lasarett i njurinflammation

Linnea Evelina, f. 3/1 1886 i Stånga,  flyttar till Burs

Frans Wilhelm, f. 10/11 1887 i Stånga, blir cementarbetare i Slite, d. 1936

Otto Edvard August, f. 16/1 1890 i Stånga, bodkarl, senare sjukkassekassör

Thor Herman, f. 11/4 1892 i Stånga, flyttar till Adolf Fredriks församling i Stockholm

Seth Adalbert, f. 5/9 1894 i Stånga, blir kontorist i Adolf Fredriks förs. i Stockholm. Åter till Stånga. Död 10/5 1936

 

Frans avlider den 2/12 1923 av ålderdom Läkarattest saknas.

Hilda avlider den 7/6 1936 och bor då i hushåll n:r 57 i Gumbalde.

 

 

Bouppteckningen efter Frans (Gotlands södra häradsrätt (1900-) FII:25  Bild 880 sidan 53 upprättades den 15 feb. 1924.

Närvarande var:

änkan Hilda
Otto Edvard August, Stånga
Seth Adalbert, Stånga

Kallade men ej närvarande:

Johan Axel Theodor, Källunge
Linnea Evelina, gift med postmästaren Anton Knut Tengvall i Vingåker
Frans Wilhelm, Slite
Thor Herman, Stockholm

Han efterlämnar en byggnad på arrendejord värd 600 kr samt en ladugård värd 200 kr samt 18 ar jord R 1:41. Han hade sammanlagt 1081 kronor i kontanta medel placerade i Gotlands Bank, Hemse, Svenska Handelsbanken, Hemse och Visby sparbank, Visby.

Boets behållning var 2038 kr (cirka 59 000 kr år 2020)

Det porträtt och den cigarrpress som finns hos Eke hembygdsförening finns ej upptagna i bouppteckningen

Behållningen efter Hilda Petersohn uppgick till 3047 kr (cirka 95 500 kr år 2020)

 

 

Källor:

Gutabygd 1980

Husförhörslängder Stånga församling

Kyrkoarkiv vigslar i Stånga församling

Karlstens slottsförsamling

Gotlands södra häradsrätt

Boken om Burs       Egon Klint  1996

Medlemmar i facebokgruppen Stångabor har bidragit med en rad nya och väsentliga uppgifter

Eke hembygdsförening

 

 

 

Bild från Gutabygd 1980. Uppgifterna om födelsedatum och ort är felaktiga.

 

 

Bild från Gutabygd 1980.