Peterzéns Cigarrfabrik

Ort: Linköping

Johannes Waleur Peterzén från Danmark drev efter att erhållit kunglig resolution den 14 juni 1894 en cigarrtillverkning under firma Johannes Peterzéns Cigarrfabrik. Den lades ned inom något år.
Dessförinnan hade han startat det företag som blev Linköpings Cigarrfabrik (1) och verkade där som disponent.