Nyman, A.

Ort: Linköping

Handlanden Anders Nyman fick i mars 1846 privilegium för att driva en tobaksfabrik. 1846 erhöll han även tillstånd att ha tobaksbod.