Svan, C.H.

Ort: Linköping

Häradshövdingen C.H. Svan erhöll den 8 december 1817 privilegium på tobaks- och snusfabrikation i Linköping. Den ringa rörelsen nedlade 1830.