Persson, Anders Johan

Anders Johan Persson föddes 1847 i Karlstad, Han arbetade hos Olsén tobaksfabrik i samma stad sedan 1863 som tobaksspinnare. 1868 blev han verkmästare och den 2 mars 1895 övertog han rörelsen som han drev tills den inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Han var gift med Mathilda Magnusson, f. 1847 i Grava, Värmland.
De hade dottern Hilma Maria Viktoria , f. 1876 i Karlstad.

År 1890 bodde familjen i Karlstad stadsförsamling, Vestra Herrhagen 5.
År 1900 hade familjen utökats med pigan Anna Kajsa Johansson, f. 1869 i Millesvik, Värmland.

Fabrikskopplingar
Olsén, Fr., (Karlstad)