Odert, Gustaf Peter

Gustaf Peter Odert, f. 1869 i Oskarshamn drev under 1890-talet cigarrhandel och cigarrtillverkning i Stockholm. Han var då boende i rote 5, Adolf Fredrik, kv. Flygaren n:o 9.
1897 startade han en cigarrtillverkning i Påskalavik men överflyttade den till sin hemstad Oskarshamn 1899 under firma Oskarshamns Cigarrfabrik.

1906 omvandlades företaget till aktiebolag under namnet Cigarr- och Tobaksfabriks AB Fumo med Gustaf Odert Peter i styrelsen.
Efter fabrikens nedläggning 1907 började Gustaf Peter en karriär som säljare vid Malmö Cigarr- och Tobaksfabrik där han kvarstannade till 1913.

Gustaf Odert Peter uppmärksammades i en notis i Oskarshamns tidning 1898:

”flerårig fackman” . Hans produkter fingo högt beröm ”enligt kännares omdöme utmärkta fabrikat, verkligt aromatiska fina havannacigarrer till ovanligt lågt pris”.

Fabrikskopplingar
Peter, Gustaf Odert (Påskallavik)
Peter, Gustaf Odert (Stockholm)
Oskarshamns Cigarrfabrik, Odert Peter
Cigarr- och Tobaksfabriks AB Fumo
Malmö Cigarr- och Tobaksfabriksaktiebolag