Perewosky, Rachmiel

Rachmiel Perewosky föddes 8/6 1869 i Vilna i Ryssland (nuv. Litauen).

Han bodde under en period i Kristiania (Oslo) där han be drev cigarrettillverkning under firma R. Perevosky Cigaretfabrik.

Han inflyttade i Göteborg 22/7 1901 dät han var inneboende hos Otto Olsson, Andra Qvarngatan no. 7 (Rote 10, hus 31,32).
Han inflyttade från Göteborg Kristine församling till Bränninge den 25/4 1902. Han blev då verkmästare vid cigarrettfabriken Popoff därstädes.
Den 5/1 1903 flyttade han till St. Badstugatan 60 (nuv. Sveavägen 80, kv. Flygaren 10)för att bli
verkmästare vid Popoffs cigarrettfabrik i Stockholm 1901-1909.

Han övertog Popoffs lokaler och ombildade företaget till Aktiebolaget Cigarr- och Cigarrettfabriken Aladdin. Företaget hade fem arbeterskor anställda

Den 21/10 1905 flyttar han vidare till Östgötagatan 28 (kv. Vägaren 5, 10).
Den 2/1 1908 flyttar han till Maria församling, Götgatan 14 (kv. Jupiter större 3)för att redan den 21/12 1908 flytta till Holländargatan 13(kv. Tranhalsen 7).
Den 15/9 1909 flyttar han till Kungstensgatan 22 (kv. Diana)

Han avled den 24/10 1914 och var då boende på Luntmakargatan 10 sedan den 23/10 1911. Han avled i hjärnblödning på Sabbatsbergs sjukhus. Dödsattest utfärdad av pred. P. Silén.

Han var rysk undersåte och mosaisk trosbekännare och förblev ogift hela sitt liv.

Fabrikskopplingar
Cigarr- och Cigarrettfabriken Aladdin, Stockholm
Popoffs Fabriker, AB
Ryska Cigarrettfabriken Popoff