Pahlman, Joachim

Ort: Ängelholm

Den 8 februari 1739 beviljades Joachim Pahlman att driva tobaksspinneri i Ängelholm.

1744 överlät han företaget jämte plantage ”för ålderdomssvaghets skull” till ryttmästaren vid Norra Skånska regementet Bengt Lorentz Nykiörk (1693-1757) som erhöll stadsfästelse på köpet den 26 juni 1744.
Genom transportprivilegium den 23 maj 1760 övergick rörelsen till Johan W. Frick och Lars Sjöberg.
Johan Frick (1714-1803) blev senare ensamägare av manufakturen. Johan Frick var en driftig man och 1766 vitsordade magistraten att företaget hölls i god drift.

Så småningom gick det dock sämre och 1780 tillverkades vid ”ett halft bord en och annan gång”, med en gesäll och två lärlingar endast 1.000 rullar presstobak à ett skålpund, vilket omräknat i mattor efter 72 rullar per matta utgjorde 13 mattor och 64 rullar.
Skälet till den minskade produktionen angives vara ”bristen utav avsättning”, då invånarna föredrog kardustobak och blad.

För att göra varan säljbar hade Frick sett sig nödsakad att ta ut spinntobaken ur pressarna och föryttra dem i karvat skick. Företaget forsatte föra en tynande tillvarao och nedlades 1785 i samband med att Frick gjorde konkurs.
Inventarierna såldes på offentli auktion. Någon ny fabrikation startades aldrig.

Plantagerna låg vid Store Vång och Sandvången där numera Nya Torgkvarteren ligger.
Spinneriet låg ungefär där den nuvarande ICA Supermarken finns.