Hamburger Cigarrfabriken, AB (Ängelholm)

Ort: Ängelholm

Bolagsordningen för AB Hamburger Cigarrabriken antogs den 27 mars 1907.
Aktiekapitalet utgjordes av 15.700 kronor och styrelsen bestod av grosshandlaren John Andersson, bryggeridisponenten Herman Rosander, fabrikören Johannes Grönvall, handlanden Ernst Paulsson och hotellägaren Paul Frummerin.
Företaget låg vid Bryggaregatan 3 i hörnet av Skolgatan och nuvarande Kristian II:s väg.

År 1909 lämnade John Andersson styrelsen och ersattes av järnhandlaren Birger Svensson. 1910 lämnade Grönvall och Svensson styrelsen och ersattes av länsmannen Oscar Alfred Hellertz och disponenten Elvin Thåström.
Den 9 augusti 1912 likviderades bolaget.

Företaget importerade tobak från Sumatra och Brasilien. Man hade cirka 15 anställda varav åtta var kvinnor som stripade tobaken och spikade cigarrlådorna av mahogny.
Försäljningen skedde bl a i Ernst Paulssons herrekiperinsaffär där nuvarnde MQ finns.
Fabrikshuset revs i februari 1964 för att lämna plats åt ett hyreshus.

(Flera av uppgifterna kommer från Johan Brinck och hans sida om Engelholmiana)

 

 

Brevkort till återförsäljare  P.A. Persson i Liatorp år 1910.

 

 

Fabriken vid Bryggargatan

 

Personkoppling
Herman A. Rosander
Johannes F. Grönvall
Paul E. Frummerin
Oscar A. Hallertz
Elfvin Oskar Thåström