Nilsson, N. & C:o

Ort: Åhus

Firman Nils Nilsson & C:o drev cigarrtillverkning i Åhus från början av 1860-talet fram till dess nedläggning 1876.