Östman, C.C.T.

Ort: Stockholm

Carl Conrad Teodor Östman, född 16/11 1833 startade 1883 en cigarrtillverkning vid Holländargatan 16.
1890 bodde han med frun Ulricka Charlotta Berlin, född 1828 och dottern Cecilia, född 1868 i kvarteret Ångermanland N:o 1.5 i Adolf Fredriks rote 5.
1902 bodde familjen vid Döbelnsgatan 45 nedre botten över gården till vänster.
Rörelsen upphörde 1910.