Öberg, Jonas

Ort: Stockholm

Jonas Öberg erhöll den 24 november 1802 tillstånd att driva ”snustillverkning av finare och grövre sorter”. Rörelsen var belägen vid Gamla Kungsholmsbrogatan (nuv. Gamla Brogatan) och var av obetydlig omfattning. Den övertogs den 8 oktober 1804 av f.d. källarmästaren Sven Magnus Enander (d. 183).