Agardh, Jöran P.

Ort:Göteborg.

Handlanden Jöran Peter Agardh fick den 15 oktober 1839 privilegium av kommerskollegium att inrätta och driva tobaks- och snusfabrik i Göteborg.
Det obetydliga företaget nedlades 1846.