Ahlberg, Anders

Ort: Göteborg.

Hökaren Anders Ahlberg drev med tillstånd av hallrätten från den 18 oktober 1768 en mindre snus- och kardustillverkning i Göteborg.

Den obetydliga rörelsen nedlades 1794.

Produkter
Abdallah