Österberg, Anders

Ort: Göteborg

Hökaren Anders Österberg erhöll den 17 augusti 1773 hallrättens tillstånd att tillverka snus och karduser. Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.