Österborg, Jonas

Ort: Göteborg

Hökaren Jonas Österborg erhöll den 23 augusti 1768 tillstånd av hallrätten i Göteborg att tillverka snus och karduser.

Han avled 1772 och då fortsatte hans änka Anna Rolfsdotter, d. 1805, tillverkningen.

Hon ingick äktenskap med hökaren Gunne Liedström kring 1776 som fortsatte rörelsen i sitt namn.
Efter hans död 1788 övertog änkan rörelsen som den 21 augusti 1792 överläts på sonen Erik Liedström.

Rättigheterna övertogs den 19 november 1801 av amiralitetslöjtnanten Adolf Fredrik Ribbing som dock troligtvis aldrig startade någon tillverkning.