Örtengren, J.

Ort: Göteborg

År 1750 finns en J. Örtengren omnämnd som tobaksspinnare i Göteborg. Några närmare uppgifter har jag ej ännu funnit.