Åkerman, Fredric M.

Ort: Göteborg

Landskamreraren Fredric Magnus Åkerman (1754-1830), broder till tobaksfabrikören C.H. Åkerman, beviljades den 4 juni 1810 av kommerskollegium privilegium att driva snus- och tobaksfabrik i Göteborg.

På grund av tilltagande ålder sålde han frivilligt företaget på stadens auktionskammare, där det för 1.800 dlr bco inropades av bröderna Paul Richard (1769-1849), son till Olof Melin och Reginia Elisabeth, och Olof Melin (1763-1834) gift 1796 med Elisabeth Stockman, G. Borlind och N.A. Synnerberg, vilka under firma Paul Melin & Associés den 28 maj 1816 erhöll stadsfästelse på transporten.
Paul Richard gifte sig 1802 med Sophia Henrietta Hellsten och bodde i stort hus vid Lilla Torget i Göteborg.

Fabriksinventarierna bestod vid denna tid av två engelska och en holländsk karvmaskin med tillhörande lådor och knivar, ett spinneriverk för rulltobak, en snuskvarn med tillbehör samt en tryckpress för stämplar.

Olof Melin, i vars fastighet rörelsen bedrevs, övertog den 27 januari 1819 privilegiet jämte fabriksinventarierna för 1.500 dlr bco.
Företaget nedlades i slutet av år 1820. Bland de mera kända kardusmärkena fanns Fin Cardus, Präste-Ståndet, Borgerskap och Bonde-Ståndet.

Personkoppling
Paul R. Melin

Fredric Magnus Åkerman