Olsson, Anders

Ort: Göteborg

Handlanden Anders Olsson erhöll den 31 mars 1848 magistratens tillstånd att tillverka tobak och snus i Göteborg. Den 26 maj samma år utökades rättigheterna till att även omfatta tillverkning av presstobak. Rörelsen var av mindre omfattning nedlades i början av 1857.