Norling, Olof

Ort: Göteborg

Hökaren Olof Norling drev med tillstånd av hallrätten av den 20 april 1779 en snustillverkning i Göteborg. Den obetydliga rörelsen nedlades 1785.