Norén, O.J. , och Andersson, C.A.

Ort: Göteborg

Oskar Julius Norén, f. 1863, och Carl August Andersson, f. 1835, anmälde den 18 februari 1887 att de drev tillverkning av cigarrer under ovannämnda firma. Rörelsen var av mindre omfattning och avregistrerades den 13 juli 1888.